Your browser does not support JavaScript!
南臺科技大學休閒事業管理系執行台江國家公園管理處辦理2020年「第九屆全國台江盃國家公園公益旅遊行程規劃比賽」

主   旨:本校休閒事業管理系執行台江國家公園管理處辦理2020年「第九屆全國台江盃國家

                 公園公益旅遊行程規劃比賽」,檢附活動資料1份,敬請惠予公告周知,並鼓勵貴校

                 相關科系踴躍報名參加。

瀏覽數